conforming article

  • Обща политехника
  • изделие което удовлетворява техническите изисквания
19 допълнителни резултата:
articleстатия
articleдавам да се учи за чирак/на занаят
articleпредмет, артикул
articleточка, клауза, параграф, член (в закони и пр.), ARTICLEs of apprenticeship договор между чирак и майстор
articleизлагам по точки (обвинение и пр.)
ез.articleчленен
политех.article patentпатент за изделие
грам.attaching the articleчленуване
политех.bulk articleмасово произвеждани изделия
политех.limited-life articleизделие с ограничен срок на употреба
политех.nonconforming articleизделие което не удовлетворява техническите изисквания
политех.patented articleпатентовано изделие
политех.proprietary articleпатентовано изделие
политех.semi-finished articleполуфабрикат
грам.suffixing the articleчленуване
политех.trademark articleизделие защитено с търговска марка
прав.under articleпо член
прав.under articleклиентът носи отговорност по чл. 280
грам.using with the articleчленуване
добави значение или превод тук