blackout

 • затъмняване
 • временно прекъсване на тока
 • театр, краткотрайно затъмняване на сцената
 • затъмнявам
 • заглушавам (радиопредаване)
 • зачерквам, заличавам, изличавам
 • забранявам
 • Електроника
 • съществително
 • радиозаглушаване, заглушаване на сигнал
 • Електричество и електротехника
 • обезточване
 • Медицина
 • съществително
 • краткотрайна загуба на зрението и съзнанието
 • думите се проверяват
 • затъмнение (при въздушна отбрани и пр.)
1 допълнителни резултата:
аерон.reentry blackoutвременно прекъсване на връзката при навлизане в атмосферата
добави значение или превод тук