Порталът за преводачи е затворен

С въвеждането на GDPR регулациите, много нови задължения са наложени на всички, които поддържат потребителски данни (от всякакъв вид). Поради технологичните разходи и законовите усложнения ние решихме да затворим Портала за Преводачи и премахнем изцяло всички данни за преводачи.

Данни за преводачите не са споделяни, използвани или изтекли, докато порталът е бил активен. Данни не са били споделяни с външни лица.

С най-добри пожелания,
Екипът на Ezikov