гърловина

 • Железопътен термин
 • station throat
 • (на кръстовина) throat
 • (на гара) yard neck
 • Техника
 • mouth
 • throat
 • neck
 • nose end
 • filler
 • Обща политехника
 • съществително
 • manhole, handhole, orifice
добави значение или превод тук