хидротехническо съоръжение

  • Обща политехника
  • hydraulic structure
  • waterside structure
  • water works
  • добави значение или превод тук