Портал за преводачи и агенции

Регистрация


Полетата със звездичка са задължителни.
С натискането на бутона "Регистрирай" се създава профил в Портала за Преводачи и Агенции.
Като преводачи могат да се регистрират само лица над 18 години.
При успешна регистрация ще получиш достъп до Панел, в който можеш да въведеш подробна информация за твоя преводачески профил - адреси, телефони, имейли, работни езици, информация, цени и др.